Huisregels

Huisregels

Om de organisatie goed te laten verlopen gelden er enkele huisregels:

 1. Ouders/verzorgers verzoeken wij vriendelijk niet bij de les aanwezig te zijn. Dit geeft namelijk nogal wat onrust, met name als er meerdere ouders/verzorgers blijven. Is uw kind voor het eerst dan kunt u er natuurlijk bij blijven als uw kind dat prettig vindt.
 2. Zorg dat je omgekleed in de zaal aanwezig bent op aanvangstijd van jouw les. Ben je wat vroeger dan wacht je langs de kant van de zaal.
 3. Je komt niet ongevraagd in het toestellenhok.
 4. De contributie bedraagt voor: Moet nog worden aangepast bij online zetten nieuwe Website. voor nadere informatie mail info@des-elst.nl
  * Junioren = t/m 15 jaar € 28,50/kwartaal (= € 9,50/maand, 1 les per week)
  * Senioren = vanaf 16 jaar € 37,50/kwartaal (= € 12,50/maand, 1 les per week
  Het bedrag voor de contributie wordt per kwartaal geïncasseerd.
  Het jaarbedrag is gedeeld door 12, waarmee we op een maandprijs uitkomen. Er dient dus in de maanden juli en augustus (zomervakantie) ook gewoon contributie betaald te worden.
  Indien u geen automatische incasso afgeeft zal er bij ieder kwartaal € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht worden.
 5. Leden zijn bij demo’s, uitvoeringen en/of wedstrijden verplicht om de kleding te dragen die door de leiding is voorgeschreven. Deze kleding zal op eigen kosten moeten worden aangeschaft.
 6. Voor de selecties word je door de coördinatie benaderd. Je kunt alleen aan de selectie meedoen als je ook een normaal uur meedraait. Indien het om bepaalde redenen niet lukt om binnen onze vereniging een normaal uur mee te draaien, mag dit ook bij een andere vereniging. Er dienen dan wel bewijzen te worden overlegd van deelname elders.
 7. Lidmaatschap is voor ten minste één lesjaar (1 september t/m 31 augustus) en zal zonder opzegging voor 1 juli steeds automatisch met één lesjaar verlengd worden.
  Een opzegging, adreswijziging of wijziging van lesuren moet schriftelijk gedaan worden aan:
  Ledenadministratie D.E.S.
  p/a Koninginneweg 38
  3921 CV ELST (UT).
  of per email: ledenadministratie@des-elst.nl

De huisregels in pdf-formaat kun je hier downloaden