Lid worden

Lid worden

Als je graag lid wilt worden van onze vereniging dan kun je hieronder zien wat het lidmaatschap kost.

Contributie
De contributie bedraagt voor:

Vanwege de bouw van de nieuwe website staan de tarieven hier niet meer genoemd. Mocht u vragen hebben kunt u mailen naar info@des-elst.nl
* Junioren = t/m 15 jaar € ..,../kwartaal (= € .,../maand, 1 les per week)
* Senioren = vanaf 16 jaar € ..,../kwartaal (= € ..,../maand, 1 les per week)

Het bedrag voor de contributie wordt per kwartaal geïncasseerd.
Indien u geen automatische incasso wilt of kunt afgeven brengen wij u per kwartaal extra € 5,00 administratiekosten in rekening.
Naast de contributie voor de vereniging moet er ook contributie worden betaald aan de KNGU. Dat is een variabel bedrag dat jaarlijks door de KNGU wordt bepaald.  Zodra bekend is wat het bedrag voor het nieuwe jaar bekend zijn zal dat hier bekend gemaakt worden.

Bij aanmelding wordt eenmalig inschrijfgeld à €10,00 in rekening gebracht.

Een inschrijfformulier kan bij de leiding in de les opgehaald worden.

 

Opzeggen lidmaatschap.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, mits er tijdig wordt opgezegd. Opzeggingen moeten schriftelijk binnen zijn voor 1 mei.

 

Voor de kinderen in groep 4-5-6, de allerkleinsten onder ons, gelden afwijkende regels.

Voor deze groep geldt het volgende:

 

Contributie DES Bondscontributie KNGU
Indien je voor 1 okt. opzegt je betaalt 1 kwartaal contributie,

dus sept/okt/nov

.,.. voor het 3e kwartaal
Indien je voor 31 dec. opzegt je betaalt ook het 2e kwartaal contributie,

dus dec/jan/febr

.,.. voor het 4e kwartaal
Na 1 januari opzeggen Hele seizoen contributie